วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือสรุปผลการดำเนินการ กอร.พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

96

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมหารือสรุปผลการดำเนินการ กอร.พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน