วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

247

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน