วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร.(ตท) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักงานตำรวจปราบปรามยาเสพติดฟิลิปปินส์ ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์จำเป็น

513

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร.(ตท) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักงานตำรวจปราบปรามยาเสพติดฟิลิปปินส์ ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมและเคมีภัณฑ์จำเป็น กับ Mr. Aaron N. Aquino ผู้อำนวยการสำนักงานปราบปรามยาเสพติดฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดฟิลิปปินส์ เมืองเกซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

แบ่งปัน