วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. / คณะอาจารย์ และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 71 ศึกษาดูงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานงบประมาณและการเงิน

263

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. / คณะอาจารย์ และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 71 ศึกษาดูงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และสำนักงานงบประมาณและการเงิน

แบ่งปัน