ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบุคคลภายนอกเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75
View Fullscreen
แบ่งปัน