วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ บ.ตร. / พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากองบินตำรวจ ครบรอบ 48 ปี โดยวางพวงมาลาสดุดีวีรชนนักบินที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นเป็นประธานพิธีประดับปีกบินกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และช่วยเหลือกิจการกองบินตำรวจประจำปี 2560 โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา บ.ตร. และข้าราชการตำรวจ บ.ตร. ร่วมในพิธี​

268

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ บ.ตร. / พล.ต.ท.เดชา  บุตรน้ำเพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร.  เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากองบินตำรวจ ครบรอบ 48 ปี  โดยวางพวงมาลาสดุดีวีรชนนักบินที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  จากนั้นเป็นประธานพิธีประดับปีกบินกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และช่วยเหลือกิจการกองบินตำรวจประจำปี 2560 โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา บ.ตร. และข้าราชการตำรวจ บ.ตร. ร่วมในพิธี​

แบ่งปัน