วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง รอง ผบช.สยศ.ตร. ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

359

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง รอง ผบช.สยศ.ตร. ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน