ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

60

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/prakad2559/News%20Senate%202559/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-60-3.pdf

View Fullscreen
แบ่งปัน