ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์เสริมจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

454

แบ่งปัน