วันที่ 3 ก.พ. 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการกำหนดมาตรการและการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ(รถแท็กซี่) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

176

วันที่ 3 ก.พ. 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการกำหนดมาตรการและการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ(รถแท็กซี่) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
S__3588115S__3588113 S__3588124 S__3588120  S__3588114

แบ่งปัน