วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกาชาดประจำปี 2559 โดยมีชมรมแม่บ้านระดับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และ ชมรมแม่บ้าน บช.น ,บช.ก., ศชต. ,สตม. ,ตชด. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านตำรวจ

399

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกาชาดประจำปี 2559 โดยมีชมรมแม่บ้านระดับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และ ชมรมแม่บ้าน บช.น ,บช.ก., ศชต. ,สตม. ,ตชด. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านตำรวจ
IMG_9464 IMG_9441 IMG_9255 IMG_9249 IMG_9246

แบ่งปัน