วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญในรอบ 24 ชั่วโมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.

347

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.ต.สมพล อัครเดโชชัย รอง ผบช.สพฐ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญในรอบ 24 ชั่วโมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.
IMG_5111_resize IMG_5123_resize IMG_5116_resize

แบ่งปัน