วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. (บร 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ตร. ครั้งที่ 3/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

174

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. (บร 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ตร. ครั้งที่ 3/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_9547IMG_9544 IMG_9552

แบ่งปัน