วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 4/2559 โดยมีผู้แทนจาก บช.น., ภ.1-9, ศชต., บช.ก., ตชด., สงป.ตร., สกบ., สกพ., สยศ.ตร., รร.นรต., บช.ศ., กมค., และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ตร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงผ่านจอภาพโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.

155

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 4/2559 โดยมีผู้แทนจาก บช.น., ภ.1-9, ศชต., บช.ก., ตชด., สงป.ตร., สกบ., สกพ., สยศ.ตร., รร.นรต., บช.ศ., กมค., และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ตร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงผ่านจอภาพโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.
IMG_5339_resizeIMG_5337_resize IMG_5391_resize IMG_5390_resize

แบ่งปัน