วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 ตร./ พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ร่วมแถลงข่าว ยุทธการ ทลายเครือข่าย แก๊ง Call Center ข้ามชาติ ครั้งที่ 6 “มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าแถลงข่าว

184

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 ตร./ พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ร่วมแถลงข่าว ยุทธการ ทลายเครือข่าย แก๊ง Call Center ข้ามชาติ ครั้งที่ 6 “มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าแถลงข่าว

แบ่งปัน