คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๘๗/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1452
View Fullscreen
แบ่งปัน