วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ จำนวน 4 ลำ และต่อมาในเวลา 14.30 น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจาก สกบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.

159

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ จำนวน 4 ลำ และต่อมาในเวลา 14.30 น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจาก สกบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.
IMG_5524_resize IMG_5555_resize IMG_5538_resize IMG_5532_resize

แบ่งปัน