วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.สง.ก.ตร., พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผบช.สกพ., และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

156

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.สง.ก.ตร., พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผบช.สกพ., และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
1_resize 7_resize 6_resize 2_resize

แบ่งปัน