วันที่ 26 ธ.ค. 60 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร. เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการเดินทาง ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2561 ณ จุดพักรถทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (วงแหวนตะวันออก) กิโลเมตรที่ 48 ขาขึ้น มุ่งหน้า บางปะอิน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และข้อควรปฏิบัติในการเดินทางสำหรับพี่น้องประชาชน

131

วันที่ 26 ธ.ค. 60 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร. เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการเดินทาง ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2561 ณ จุดพักรถทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (วงแหวนตะวันออก) กิโลเมตรที่ 48 ขาขึ้น มุ่งหน้า
บางปะอิน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และข้อควรปฏิบัติในการเดินทางสำหรับพี่น้องประชาชน

แบ่งปัน