วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

152

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
IMG_6474_resizeIMG_6472_resize IMG_6495_resize IMG_6483_resize

แบ่งปัน