วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. (บร 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 2/2559 โดยมี CIO จากหน่วยงานใน ตร. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 33 ตร.

344

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. (บร 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ตร. ครั้งที่ 2/2559 โดยมี CIO จากหน่วยงานใน ตร. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 33 ตร.
IMG_6537_resizeIMG_6531_resize IMG_6569_resize IMG_6561_resize

แบ่งปัน