วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ รอง หน.นรป. (สบ 9) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ป.ป.ฟุตบอล ตร. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.

393

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ รอง หน.นรป. (สบ 9) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ป.ป.ฟุตบอล ตร. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.
IMG_6507 IMG_6527 IMG_6522 IMG_6510

แบ่งปัน