วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้แทนจาก บก.จร., บก.ทท. และ ภ.จว. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.

245

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้แทนจาก บก.จร., บก.ทท. และ ภ.จว. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.
IMG_6743_resizeIMG_6727_resize IMG_6781_resize IMG_6761_resize

แบ่งปัน