วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการความร่วมมือในการผลิตแพทย์และความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รพ.ตร. และ ม.สยาม โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 6 ตร.

134

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการความร่วมมือในการผลิตแพทย์และความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รพ.ตร. และ ม.สยาม โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 6 ตร.
IMG_6682_resize IMG_6703_resize IMG_6695_resize

แบ่งปัน