วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี / พล.ต.อ.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปลป.ตร.) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

202

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี / พล.ต.อ.รุ่งฤทธิ์ ซุ่นทรัพย์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปลป.ตร.) โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน