วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30 น. ณ อาคาร 1 ชั้น19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (สบ10) / หน. คณะที่งาน TICAC “ แถลงผลการปฏิบัติงาน 2 ปี TICAC คณะทำงานปราบปรามการลวงระเมิด ทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต Thailand Internet Crimes Against Children – TICAC Task Force ” โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

283
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30 น. ณ อาคาร 1 ชั้น19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา
(สบ10) / หน. คณะที่งาน TICAC “ แถลงผลการปฏิบัติงาน 2 ปี TICAC คณะทำงานปราบปรามการลวงระเมิด
ทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต Thailand Internet Crimes Against Children – TICAC Task Force ” โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
แบ่งปัน