วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดหาผ้าตัดเครื่องแบบฯ (สีผ้าพระราชทาน สนว.01) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

119

วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดหาผ้าตัดเครื่องแบบฯ (สีผ้าพระราชทาน สนว.01) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน