วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศึกษาแนวทางการพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่โฆษก ตร. โดยมี ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 6 ตร.

188

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศึกษาแนวทางการพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่โฆษก ตร. โดยมี ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 6 ตร.
2_resize1_resize IMG_7752_resize IMG_7705_resize

แบ่งปัน