วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. (บร 1) เป็นประธานการประชุมพิจารณาป้ายโฆษณาสลับข้อความ โดยมีผู้แทนจาก สกบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.

247

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. (บร 1) เป็นประธานการประชุมพิจารณาป้ายโฆษณาสลับข้อความ โดยมีผู้แทนจาก สกบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3 ตร.
IMG_7844_resize IMG_7874_resize IMG_7862_resize IMG_7846_resize

แบ่งปัน