วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายใช่ เหว่ย รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ/คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ เพื่อหารือข้าราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

116

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายใช่ เหว่ย รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ/คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ เพื่อหารือข้าราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน