วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. ติดตามการรายงานสถานการณ์ ครั้งที่ 47/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

166

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. ติดตามการรายงานสถานการณ์ ครั้งที่ 47/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
IMG_8266IMG_8260 IMG_8271  IMG_8264

แบ่งปัน