วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี / พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการแถลงข่าวยุทธการทลายเครือข่าย แก็ง Call Center ข้ามชาติ โดยมี รองเลขาธิการ กสทช., ผบช.ทท., รอง ผบช.ก., ปปง., ผู้แทนเครือข่ายโทรศัพท์, ผู้แทนธนาคาร และผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงฯ จากนั้นมอบเงินคืนให้ผู้เสียหาย จำนวน 11 ราย รวมเป็นเงิน 1,641,264.47 บาท พร้อมมอบโล่แก่ผู้แทนธนาคารที่ให้ความร่วมมือในการทลายเครือข่าย Call Center ข้ามชาติ

104
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี / พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการแถลงข่าวยุทธการทลายเครือข่าย แก็ง Call
Center ข้ามชาติ   โดยมี รองเลขาธิการ กสทช., ผบช.ทท., รอง ผบช.ก., ปปง., ผู้แทนเครือข่ายโทรศัพท์, ผู้แทนธนาคาร และผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงฯ จากนั้นมอบเงินคืนให้ผู้เสียหาย
จำนวน 11 ราย รวมเป็นเงิน 1,641,264.47 บาท พร้อมมอบโล่แก่ผู้แทนธนาคารที่ให้ความร่วมมือในการทลายเครือข่าย Call Center ข้ามชาติ
แบ่งปัน