วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาข้อดี ข้อเสีย ความคุ้มทุนและคุ้มค่าในการนำรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกล้อง CCTV มาใช้งาน ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้แทนจาก สยศ.ตร., สงป., บช.น. และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

144

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาข้อดี ข้อเสีย ความคุ้มทุนและคุ้มค่าในการนำรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกล้อง CCTV มาใช้งาน ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้แทนจาก สยศ.ตร., สงป., บช.น. และหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
IMG_7906_resizeIMG_7884_resize IMG_7928_resize IMG_7921_resize

แบ่งปัน