วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 1 ปี 2559 โดยมีผู้แทนจาก สก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3

230

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสร้างเสริมสุขภาพข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 1 ปี 2559 โดยมีผู้แทนจาก สก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3
IMG_7944_resize IMG_7957_resize IMG_7950_resize IMG_7948_resize

แบ่งปัน