วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุมพนักงานสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ก่อนเริ่มการประชุม พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ฯ ได้นำเงินคืนให้กับผู้เสียหายจำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 532,000 บาท

59

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานการประชุมพนักงานสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่รับผิดชอบคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ก่อนเริ่มการประชุม พล.ต.อ.ธนิตศักดิ์ฯ ได้นำเงินคืนให้กับผู้เสียหายจำนวน 2 ราย รวมเป็นเงิน 532,000 บาท

แบ่งปัน