วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายชินจิ คูโบ ผู้แทน UNHCR ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางเปียร์ คาร์มีล่า ปาเกียว จนท.อาวุโสฝ่ายความคุ้มครอง และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าหารือข้อราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

169

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายชินจิ คูโบ ผู้แทน UNHCR ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางเปียร์ คาร์มีล่า ปาเกียว จนท.อาวุโสฝ่ายความคุ้มครอง และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าหารือข้อราชการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน