วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงให้บริการรักษาพยาบาลข้าราชการตำรวจและครอบครัวของ รพ.ตร. โดยมีผู้แทนจาก รพ.ตร., สกบ., สงป.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2

148

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงให้บริการรักษาพยาบาลข้าราชการตำรวจและครอบครัวของ รพ.ตร. โดยมีผู้แทนจาก รพ.ตร., สกบ., สงป.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2
1_resize 4_resize 2_resize

แบ่งปัน