วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. ครั้งที่ 1/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

167

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. ครั้งที่ 1/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_8366 IMG_8357 IMG_8350

แบ่งปัน