วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. ติดตามการรายงานสถานการณ์ ครั้งที่ 49/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

228

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. ติดตามการรายงานสถานการณ์ ครั้งที่ 49/2559 โดยมีหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
IMG_8327IMG_8329 IMG_8321

แบ่งปัน