วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 / พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบริหารจัดการและการเปิดให้บริการของศูนย์ฝึกอรบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ โดยมี สก. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี สก. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3

176

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 / พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบริหารจัดการและการเปิดให้บริการของศูนย์ฝึกอรบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ โดยมี สก. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี สก. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 3
fg121_resize1202_resize g023_resize

แบ่งปัน