วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. มอบแจกันดอกไม้สดเนื่องในวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ประจำปี 2559 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี

521

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. มอบแจกันดอกไม้สดเนื่องในวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ประจำปี 2559 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี
IMG_4894 IMG_4896

แบ่งปัน