ประกาศผู้ชนะการดสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู บริเวณอาคาร ๑๓ กองสารนิเทศ อาคารสื่อมวลชน และอาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43
View Fullscreen
แบ่งปัน