วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญในรอบ 24 ชั่วโมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.

275

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญในรอบ 24 ชั่วโมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศปก.ตร.
IMG_8591_resize IMG_8596_resize IMG_8594_resize

แบ่งปัน