วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาข้อดี ข้อเสีย ความคุ้มทุนและคุ้มค่าในการนำรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกล้อง CCTV มาใช้งาน ครั้งที่ 2/2559 โดยมี พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนจาก สยศ.ตร., สงป.ตร., สทส., บช.น., ศชต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

124

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาข้อดี ข้อเสีย ความคุ้มทุนและคุ้มค่าในการนำรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมกล้อง CCTV มาใช้งาน ครั้งที่ 2/2559 โดยมี พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้แทนจาก สยศ.ตร., สงป.ตร., สทส., บช.น., ศชต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
1hh00 hhh024 hh002

แบ่งปัน