วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) ให้การต้อนรับนางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาศาลฎีกา นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 20 จำนวน 109 คน เข้าศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมซักถามด้วยความสนใจ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

270

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) ให้การต้อนรับนางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาศาลฎีกา นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 20 จำนวน 109 คน เข้าศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมซักถามด้วยความสนใจ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
IMG_9388_resize IMG_9695_resize IMG_9608_resize IMG_9477_resize IMG_9414_resize

แบ่งปัน