วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมสรุปมาตรการสุดท้ายเพื่อปฏิบัติการจัดระเบียบการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ (10 ข้อหาหลักต้องห้าม) ได้แก่ ขับขี่รถบนทางเท้า, ไม่มีใบอนุญาตขับขี่, ข้ามถนนผิดกฎหมาย ตลอดจนไม่หยุดรถให้คนข้าม, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ขับรถประมาทหวาดเสียว, ขับรถขณะเมาสุรา, ไม่สวมหมวกนิรภัย, ก่อมลพิษทางเสียง, จอดรถในที่ห้าม และจองถนนเป็นที่จอดรถ โดยมี พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รอง จตช.(ตท 4) พร้อมด้วยผู้แทนจาก บช.น., บช.ก., ภ.1, 2, 5, 8 และ 9, ภ.จว.สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย, สุราษฏร์ธานี, ภูเก็ต และสงขลา, บก.ทท., บก.จร., บก.ทล., ผก.สยศ., ตท. และ สท. เข้าร่วมประชุม ต่อมาในเวลา 10.30 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปปัญหาการจราจรและแนวทางแก้ไขของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด พร้อมแถลงข่าวความพร้อมในการดำเนินการจัดระเบียบการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญดังกล่าว ณ ห้องบุณยะจินดา 4 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี

148

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมสรุปมาตรการสุดท้ายเพื่อปฏิบัติการจัดระเบียบการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ (10 ข้อหาหลักต้องห้าม) ได้แก่ ขับขี่รถบนทางเท้า, ไม่มีใบอนุญาตขับขี่, ข้ามถนนผิดกฎหมาย ตลอดจนไม่หยุดรถให้คนข้าม, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ขับรถประมาทหวาดเสียว, ขับรถขณะเมาสุรา, ไม่สวมหมวกนิรภัย, ก่อมลพิษทางเสียง, จอดรถในที่ห้าม และจองถนนเป็นที่จอดรถ โดยมี พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รอง จตช.(ตท 4) พร้อมด้วยผู้แทนจาก บช.น., บช.ก., ภ.1, 2, 5, 8 และ 9, ภ.จว.สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย, สุราษฏร์ธานี, ภูเก็ต และสงขลา, บก.ทท., บก.จร., บก.ทล., ผก.สยศ., ตท. และ สท. เข้าร่วมประชุม ต่อมาในเวลา 10.30 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปปัญหาการจราจรและแนวทางแก้ไขของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด พร้อมแถลงข่าวความพร้อมในการดำเนินการจัดระเบียบการจราจรในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญดังกล่าว ณ ห้องบุณยะจินดา 4 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี
7_255resize 12111111 6565_resize 2666resize 2564

แบ่งปัน