วันที่ 1 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และรักษาตัวใน รพ.ตร. จำนวน 2 ราย โดยมีญาติตำรวจบาดเจ็บฯ, แพทย์ผู้รักษา พร้อมผู้แทนจาก รพ.ตร., สก., กง. และ สท. เข้าร่วมคณะตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ โรงพยาบาลตำรวจ

172

วันที่ 1 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.เจษฎา อินทรสถิตย์ ที่ปรึกษา (บร 11) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และรักษาตัวใน รพ.ตร. จำนวน 2 ราย โดยมีญาติตำรวจบาดเจ็บฯ, แพทย์ผู้รักษา พร้อมผู้แทนจาก รพ.ตร., สก., กง. และ สท. เข้าร่วมคณะตรวจเยี่ยมดังกล่าว ณ โรงพยาบาลตำรวจ
034_resize015_resize 023_resize 066_resize

แบ่งปัน