ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120
View Fullscreen
แบ่งปัน