วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทนต้อนรับ พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศกดิ์ นากยกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและเรียนเชิญ ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมฯ

132

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทนต้อนรับ พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศกดิ์ นากยกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและเรียนเชิญ ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมฯ

แบ่งปัน