วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายวีการ์ด โฮมเมลิต รอง หน.สนง.ออท.นอร์เวย์ เนื่องในโอกาสหารือข้อราชการ โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต., พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

296

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายวีการ์ด โฮมเมลิต รอง หน.สนง.ออท.นอร์เวย์ เนื่องในโอกาสหารือข้อราชการ โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต., พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน